top of page
Humanity Logo.jpg

בחברת Humanity אנו מתמחים בגיוס תרומות המונים המתבצע באופן אקטיבי, באמצעות הקשר האישי והישיר המחבר בין התורם לעמותה.

אנו פועלים מתוך אידאולוגיה ליצור עולם טוב יותר ולסייע לאוכלוסייה הזקוקה לעזרה, באמצעות צוות אנשים ערכיים אשר שמו נר לרגלם להיות לעזר לכל עמותה, ארגון או אדם פרטי, מתוך שאיפה לחיות בעולם טוב יותר.

גיוס תרומות המונים אקטיבי עם חברת Humanity משלב שימוש במערכת שיווקית טכנולוגית ייחודית המלווה את תהליך גיוס התרומה, משלב ייזום הקמפיין והגדרת צרכיו, דרך הגדרת שגרירי התרומות המקורבים אישית לעמותות ולנתרמים, ועד ביצוע הקמפיין ועמידה ביעדיו.

תחומי פעילות וגיוס תרומות

Humanity פועלת במספר רב של מגזרים, מתוך כוונה ורצון לגעת ולהגיע למרבית האוכלוסיות המתמודדות עם בעיות רבות, ולאפשר להן לגייס תרומות בדרך אפקטיבית וייחודית לצורך פתרון בעיותיהם.

אוכלוסייה עם בעיות רפואיות

shutterstock_722941702.jpg

עיוורים ולקויי ראייה

shutterstock_562590337 new.jpg

ניצולי שואה

shutterstock_1368026492_edited.jpg

משפחות שכולות ונפגעי פעולות האיבה

אוכלוסייה עם מוגבלויות שכליות

shutterstock_308589506.jpg

נוער בסיכון

shutterstock_1749562295.jpg

אלימות נגד נשים

shutterstock_213702265new.jpg

לוחמים פוסט טראומטיים

אוכלוסיה עם מוגבלויות פיזיות ונכות

shutterstock_633006032.jpg

אוכלוסייה עם בעיות כלכליות

shutterstock_294290969.jpg

קשישים עריריים

shutterstock_416767342new.jpg

חיילים בודדים

shutterstock_105488843.jpg

צער בעלי חיים

shutterstock_1366430288.jpg

בתי תמחוי

"אנחנו יכולים לשנות את העולם ולהפוך אותו לעולם טוב יותר, זה בידינו לעשות את השינוי"

נלסון מנדלה

אז איך זה עובד?

Humanity פיתחה מערכת טכנולוגית שיווקית המאפשרת לכל עמותה, ארגון או אדם פרטי לגייס תרומות המונים בצורה אפקטיבית באמצעות בניית קמפיין המותאם באופן אישי ומוגדר באמצעות: צרכי הנתרמים, כמות השגרירים הפוטנציאלים, טווח הזמן וליווי הקמפיין מול השגרירים, להשגת תוצאות מקסימאליות של הקמפיין.

Humanity משלבת חשיבה יצירתית לגיוס התרומות והיא מבוססת על יצירת הקשר האישי בין התורם לעמותה, מתוך כוונה להשיג אפקטיביות מרבית בהצלחת גיוס התרומות בקמפיין.

צפייה בקמפיינים וביצוע תרומות

הקמפיינים מנוהלים במערכת טכנולוגית ייחודית שפיתחה Humanity בה ניתן לראות את הקמפיינים בזמן אמת, לקבל מידע מפורט עליהם ועל העמותה, ולבצע דרכה את תרומה.

ביצוע התרומות מנוהל במערכת טכנולוגית מתקדמת שפיתחה Humanity, את התרומות ניתן לבצע דרך המערכת באופן מאובטח ביותר תוך שמירה על פרטיות פרטי התורם. המערכת מאפשרת לתורמים לצפות בקמפיינים הפעילים ובאלו שהסתיימו, לקבל מידע מפורט על מטרות הקמפיין ולהבין שני נושאים מרכזיים: מי מקבל את התרומה ועבור אילו מטרות.

bottom of page