top of page

צער בעלי חיים

shutterstock_412608304.jpg
shutterstock_324996461.jpg
shutterstock_782260804.jpg
shutterstock_556006909.jpg
shutterstock_70389106.jpg
shutterstock_645822658.jpg
shutterstock_605937203.jpg
shutterstock_110881364.jpg

רבים הם בעלי החיים על כל מיניהם וסוגיהם הדרוש להם סיוע במגוון תחומים כדי לטפל בהם, לעזור להם ולדאוג להם לחיים הגונים וראויים עם מזון, חיסונים, וקורת גג לחיות בה.

קיימות עמותות רבות המסייעות לטיפול בבעלי חיים לרבות כלבים וחתולים שנזנחו על ידי בעליהם, או הסובלים ממחלות הדורשות טיפול רפואי, עמותות אלו לרוב עובדות על בסיס התנדבותי ומגייסות תרומות כדי לשמור על בעלי החיים הנטושים ולחפש להם בית מאמץ כדי שיוכלו לחיות בכבוד ובבטחה. עמותות אלו זקוקות לתרומות כספיות על מנת לממן את פעילותן לרבות: הוצאות רפואיות, טיפולים, אשפוזים, תרופות, פנסיונים, מזון ציוד ועוד.

 

בעלי החיים הם חלק מהסביבה, מהקהילה ויש לשלב טיפול הולם בהם כחלק מתפיסת עולם תקינה. בעלי חיים, במיוחד כלבים וחתולים הם חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מחיי היום יום, ולכן קיימת חובה ערכית ומוסרית למנוע מהם חיי סבל ואלימות ולאפשר להם איכות חיים וקבלת יחס הוגן.

חינוך לחמלה כלפי בעלי חיים, פיתוח  רגישות ומחויבות אליהם מובילים לנשיאה באחריות לגורלם ואף גורמים לבני אדם להיות טובים ורגישים יותר לזולת ולסביבה.

עשרות אלפי כלבים נטושים מומתים מדי שנה בישראל על ידי הרשויות, מכיוון שאיש אינו מאמץ אותם. הפתרון לכך הוא עיקור וסירוס הכלבים, ומניעת התרבותם.

החקיקה בארץ בנושא בעלי חיים כללית ומועטה, ולגורמים האחראים להגנה על בעלי החיים על פי החוק – המשטרה והשירותים הווטרינריים – במקרים רבים אין די משאבים או רצון לפעול, על מנת למלא את החלל הזה, העניק חוק צער בעלי חיים לעמותות הפועלות להגנת בעלי חיים את הסמכות לפעול בבתי המשפט: להגיש  קובלנות פליליות נגד מתעללים בבעלי חיים, ולבקש צווי מניעה לעצירת מעשי התעללות.

ישנם תחומים רבים אשר פועלים כדי לאפשר לבעלי החיים לחיות חיים טובים יותר :

- איסור על התעללות בתעשיית הבשר

- איסור על פיטום אווזים בישראל

- איסור על שימוש בחיות בקרקסים

- איסור על שימוש בחיות לניסויים בבתי ספר

 

“מי שנוהג באכזריות כלפי בעלי חיים חסרי הגנה, ליבו יתקשה ולבסוף ינהג באכזריות גם כלפי בני אדם, ומי שעד לאדם המתעלל בבעל חיים ועומד מנגד, יעמוד מנגד גם כאשר ההתעללות תהיה באדם”. על פי דבריו של שופט בית המשפט העליון לשעבר, מר מישאל חשין ז”ל.

 

Humanity פועלת אל מול העמותות ואל מול התורמים, וזאת כדי לעזור לבעלי החיים ולסייע להם לחיות חיים טובים יותר.

bottom of page