קמפיינים שהסתיימו

שם קמפיין:

נשף לנפש

שם הקמפיין:

לאורו נלך

שם עמותה:

25.5.22

תאריך התחלת הקמפיין :

29.11.22

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

נשף לנפש

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

כריך למי שצריך

שם עמותה:

25.5.22

תאריך התחלת הקמפיין :

30.7.22

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

עמיחי

שם עמותה:

25.9.21

תאריך התחלת הקמפיין :

30.10.21

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

לחיות בשוויון עם השוני

כולנו שונים כולנו שווים

שם הקמפיין:

עדי (עלה נגב)

שם עמותה:

17.6.21

תאריך התחלת הקמפיין :

12.9.21

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

כולנו שונים כולנו שווים

שווים

שם הקמפיין:

יחד בגליל

שם עמותה:

15.4.21

תאריך התחלת הקמפיין :

30.5.21

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

שווים

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

דאנא

שם עמותה:

7.4.21

תאריך התחלת הקמפיין :

30.5.21

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

אתם לא לבד

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

נולדת לנצח

שם עמותה:

10.3.21

תאריך התחלת הקמפיין :

29.4.21

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

אל תשאירו אותם לבד

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

לתת כשאתה אוהב

שם עמותה:

20.1.21

תאריך התחלת הקמפיין :

30.3.21

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

חיבוק ראשון

שם עמותה:

20.1.21

תאריך התחלת הקמפיין :

27.2.21

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

רוני רוצה לעמוד לבד

שם הקמפיין:

בית הגלגלים למען רוני

שם עמותה:

15.11.20

תאריך התחלת הקמפיין :

29.12.20

תאריך סיום הקמפיין :

150

מספר שגרירים:

2500

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

רוני רוצה לעמוד לבד