top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

כולנו שונים כולנו שווים

כולנו שונים כולנו שווים

עדי (עלה נגב)

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל התורמים והשגרירים המרגשים שהצליחו לרגש ולסייע לחניכי העמותה

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אביה אמיר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

איילת אברהמי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

איילת קמינסקי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אילנית יורמן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

10000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

בתאל קטורזה כהן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

דיאן חוסייסי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

זיוה גולדשמידט

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

חוסיסי דהביה

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

7500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

יעל גביש-תבור

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

ליהי שוגר

bottom of page