לתרומה
_edited.jpg

 מספר השגרירים

 מספר התורמים

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

50%

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

כריך למי שצריך

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

10,000,000

יעד תרומה (₪)

20,000,000

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אודליה פולישוק

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אוראל סבג

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורטל תירם

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אוריה גלסברג

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3200

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורלי ברסלבית

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3200

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אושי סלע ויזמן

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

5000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

15000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

איה ורביד סטרול

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אילת יוסף

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

1000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

איריס גולדשטיין