סכום של יעד התרומה

יעד תרומה (₪):

 מספר השגרירים

 מספר התורמים

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

50%

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

כריך למי שצריך

שם הקמפיין:

שם העמותה:

 קאונטר שסופר אחורה עד לסיום הקמפיין

זמן לסיום הקמפיין:

יעד תרומה (₪)

20,000,000

סכום שנתרם (₪)  

10,000,000

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אוראל סבג

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3200

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורלי ברסלבית

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3200

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אושי סלע ויזמן

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

5000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

10000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

איה ורביד סטרול

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אילת יוסף

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

1000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

איריס גולדשטיין

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

דנה סגל

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

דפנה דהרי

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

דקל לוי

Humanity    You Care, You Share, You Change!

כתובת: ת.ד 121, הוד השרון, מיקוד 4510101  |  טלפון: 077-2050835  |  פקס: 077-4703441  |  אימייל: office@humanityltd.com