לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

לחיות בשוויון עם השוני

לחיות בשוויון עם השוני

עמיחי

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

asd קבוצות למיומניות חברתיות

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

שגית אדלמן

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

35000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אבי פרבר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אולגה שושני

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אופיר אלקבץ

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אוריין יעקבי

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורית אבנרי

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

12000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורנה שפטר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אילה באבקוף

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

26000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

איריס אלדר