לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

חיבוק ראשון

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אביגייל סטרול

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אדווה עזור

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אור עמר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורטל שחר-גרוסמן

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אסתר מזרחי

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אתי סויסה

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

בלה חרבש

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

ברטה פנסו

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

ברמי רגין

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

בתשבע שמעוני