top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

חיבוק ראשון

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אביגייל סטרול

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אדווה עזור

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אור עמר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורטל שחר-גרוסמן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אסתר מזרחי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אתי סויסה

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

בלה חרבש

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

ברטה פנסו

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

ברמי רגין

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

בתשבע שמעוני

bottom of page