top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

בית הגלגלים

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

6000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

הגר אזולאי וגל אמיר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

GE

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אביאל יוסף

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אדם זיו

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אופירה מילר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

איילת פלדמן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

13000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אילנה שריג היוז

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

1000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אליהו אוחיון

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3600

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אליחי מזרחי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

10000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אמג'ד פארס

bottom of page