לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

נותנים אופק לילדינו

נותנים אופק לילדינו

אופק לילדינו

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין בהקמה

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה: