לתרומה
_edited.jpg

 מספר השגרירים

 מספר התורמים

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

50%

נשף לנפש

נשף לנפש

לאורו נלך

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין בהקמה

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

10,000,000

יעד תרומה (₪)

20,000,000

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה: