top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

על סף התהום

על סף התהום

בית אוהב

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - בזכותכם ללא ספק יהיה להן טוב יותר!

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3600

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אבי ולדמן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אבי מרציאנו

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אבי סיקסיק

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

4000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אביבית בוזגלו

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

1000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אביעד ראובן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורלי מאיר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

איריס טיטינגר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אפרת לוי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

בילי אסף

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

2000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

גל רבהון

bottom of page