top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

צעד קדימה לעתיד

צעד קדימה לעתיד

צעד קדימה

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

80000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

Alessandro Viterbo

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

15000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

Amici Tsad Kadima  in Italia

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

Jean Hazout- ג'ין חזות

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

6800

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

Mendy & Bluma Pesha Katz

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אביה כהן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אדל ביטון

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אולגה בונד

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אור כהן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אור פלג

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

7500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

איילת חזות

bottom of page