לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

רוני רוצה לעמוד לבד

רוני רוצה לעמוד לבד

בית הגלגלים למען רוני

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - ובזכותכם שגרירים יקרים ותורמים יקרים רוני הגשימה את החלום שלה!

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אבי אדרי

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אבי ירדני

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

5000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אופירה חכם

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2100

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אור רווח

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

12000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורנה יעקב

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

איריס סגל

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אלונה

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

בת שבע גואז

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

2000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

גבריאל

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

10000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

דור אדרי