top of page
shutterstock_345228923.jpg

כמיליון אזרחים ותיקים בגילאי 65 ומעלה חיים בישראל, רובם מתגוררים בבית וכשליש מהם חשים בדידות, מהם כ־20% מהאזרחים הוותיקים חיים בעוני. אזרח ותיק החי מתחת לקו העוני מתקיים מהכנסה הנמוכה מ־3,031 שקלים בחודש, ועל פי רוב זכאי להשלמת הכנסה.

 

עיקרי הצרכים של אזרחים ותיקים החיים בעוני הינם צרכים בסיסיים לרבות: מזון, צרכי בריאות, סיעוד, דיור והפגת בדידות.

קשישים גם חווים תחושות בדידות בשיעורים גבוהים, והוא עולה עם הגיל. 13% מבני ה-65 פלוס דיווחו שהם מרגישים בדידות לעתים קרובות, שיעור שיותר ממוכפל (29%) בקרב בני 65-74. השיעור מגיע ל-42% בקרב בני 75 פלוס.

תופעת הבדידות, המכונה "המגפה של הגיל השלישי", הולכת ומחמירה עם השנים, שכן תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל נמשך באופן הדרגתי. בעוד שעם קום המדינה עמד חלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה על 4% בלבד, כיום הוא עומד על כ-12% ובשנת 2040 הוא צפוי לעלות לכ-14% ולכלול כשני מיליון איש.

מדובר בקשישים, עריריים, גלמודים, אנשים שחיים לבד או אוכלוסיות מוגבלות, לרוב אין להם משפחה או משפחה שלא בקשר איתם או רחוקים מהם. רבים מהם נמצאים "במצב עגום ביותר, עד כדי איבוד צלם אנוש ממש. הם נשכחים בבית לבדם, לא בודקים מה מצבם, והאם הם חיים או צריכים סיוע כלשהוא.

התחומים והאתגרים העיקריים שבהם הקשישים זקוקים לתמיכה

- עזרה מזדמנת באחזקת משק הבית

- סיוע במיצוי זכויות מרשויות המדינה

- סיוע בתיווך בקשר עם נותני שירותים לגיל השלישי

- סיוע בפעולות כל סוגי התמיכה הניתנים לקשישים על ידי בני משפחתם ברמה היומית

- סיוע ותמיכה כלכלית

- סיוע ותמיכה נפשית

 

בהתחשב בעובדה כי נמצא קשר בין תחושת בדידות למצב כלכלי נמוך, בין מצב בריאותי ירוד לתחושת דיכאון, יש לטפל במצוקות הכלכליות של הקשישים בישראל לא פחות מכל מצוקה אחרת.

Humanity פועלת אל מול העמותות, אל מול התורמים ואל מול הנתרמים אשר הינם קשישים עריריים, וזאת על מנת לסייע להם לחיות חיים טובים יותר, ולאפשר להם להתמודד עם בעיותיהם בצורה האפקטיבית ביותר.

קשישים עריריים

bottom of page