top of page

אוכלוסייה עם מוגבלויות פיזיות ונכות

shutterstock_1491698600.jpg

נכות יכולה להופיע בכל גיל ואצל כל אדם, יש מי שנולד איתה ויש מי שנעשה נכה עקב מחלה או תאונה. טיפול מתאים יכול לסייע לאנשים עם מוגבלויות במידה רבה ולעזור בשיקומם בחיים האישיים, החברתיים והתעסוקתיים.

 

נכות יכולה להתבטא כאי-יכולת, תפקוד חלקי או חוסר תפקוד מוחלט של חלק בגוף האדם וגם יכולה להיות פגיעה בנפשו של האדם. רמת הנכות משתנה ומתפרסת על פני טווח רחב של נכויות, קלות וחמורות, החל מסיווג מנכות קלה כמו צליעה ועד לשיתוק כמעט מוחלט של הגוף המגיע עד למצב של חוסר הכרה עמוק עד כדי הפסקת פעילות מוחית.

 

רוב האנשים עם המוגבלות אינם מגדירים את עצמם כנכים. רובם מגדירים את עצמם כאנשים עם מוגבלות, חלקם אינם מודעים כלל למוגבלותם וישנם נכים הטוענים כי הם אינם בעלי מוגבלות כלל ושאיפתם הינה לחיות חיים כמו של כל אדם ללא נכות.

סוגים של נכויות על פי מקור וסוג הנכות

 

נכויות ראשוניות - נכות מולדת הנגרמת עקב מום מולד, או נכות עקב פציעה מתאונה או בזדון. הנכות הראשונית נגרמת על ידי תהליכים פתולוגיים של מחלה או פציעה. הנכויות הממושכות ביותר הן אלו הנגרמות על ידי מעורבות מערכת העצבים, ולרוב התוצאה מפגיעה במערכת זו היא שיתוק, על סוגיו השונים.

נכויות משניות - נכות שנרכשה בעקבות חוסר עשיית פעילות פיזית או עשיית פעילות גופנית שאינה נכונה ושעלולה להוביל לשיתוק איבר המלווה בכאבים, ומתאפיינת החל מפגיעה פיזית ועד מחלות כרוניות.

נכות קבועה – נכות המלווה את האדם למשך כל ימי חייו והיא אינה ניתנת לריפוי, אלא ניתן להקל עליה בטיפול רפואי או במכשור רפואי המאפשר לנכה להתמודד עם נכותו למשך כל חייו.

נכויות זמניות - נכות שהאדם סובל ממנה במשך תקופה מסוימת, עד להחלמתו, הנכות נגרמת בנסיבות דומות לאלה שבהן נגרמת נכות קבועה, לדוגמא: התקף לב - בעקבותיו נדרשת תקופת החלמה שבה האדם מוגבל מבחינה גופנית, או תאונה - שעלולה לגרום לשבר המתאחה עם הזמן, אך מגביל את הנפגע עד שהשבר מתאחה.

shutterstock_465002885.jpg
shutterstock_758338690.jpg

סיווג הנכויות על פי דרגות חומרה

נכות קלה - מוגבלות פיזית המשפיעה על היכולת לבצע פעולות שוטפות בחיי היום יום.

נכות בינונית - ליקוי פיזי שנותר באופן קבוע לאחר שיקום.

נכות קשה - ליקוי פיזי קשה שנותר באופן קבוע לאחר שיקום מרבי.

נכות חמורה - מוגבלות קשה, המתבטא בחוסר יכולת לנהל חיים נורמליים. ליקוי היוצר תופעות קליניות קשות כדוגמת ליקויי ראייה, שמיעה ודיבור. דוגמה נוספת היא שיתוק כמעט מוחלט של הגוף המגיע עד למצב של חוסר הכרה עמוק והפסקת פעילות מוחית.

Humanity פועלת אל מול העמותות, אל מול התורמים ואל מול אוכלוסיות עם מוגבלויות פיזיות ונכות, וזאת על מנת לסייע להם לחיות חיים טובים יותר, ולאפשר להם להתמודד עם בעיותיהם בצורה האפקטיבית ביותר.

bottom of page