top of page

יונית מלצר חכם

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

יונית מלצר חכם

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדס אופק

הקדשה:

דודתי האהובה רותי ברקול

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי זוהר

בהצלחה

הקדשה:

דבורה וזאב מלצר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אמיר בצרתי

הקדשה:

דבורה וזאב מלצר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עמיר ספיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דנה בן חמו הרוש

הקדשה:

סבתא נאוה בביאן זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי בצרתי

הקדשה:

הורי היקרים דבורה וזאב מלצר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חנה לי ירון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יונית מלצר חכם

שם שגריר:

bottom of page