top of page

ענת טרנר

חיפוש שגריר/ה:

ענת טרנר

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יהודיתפלג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

יובל רונן

הקדשה:

אייל רונן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

שוש רייז

לענת האהובה, יישר כח על העשייה המבורכת שלך💜

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רות בן הרוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיטל חדד מסורי

הקדשה:

דוד קרוס שלמה חדד בן רגילה דניאל חדד בן גקלין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ישועה בן מנינה ואבא יערי בן ראובן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

208

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת אתל בת מרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת טרנר

שם שגריר:

bottom of page