top of page

דליה בלום

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דליה בלום

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

1000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

345

סכום תרומה (₪) 

רינה בלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה בלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונית וששון אברהם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה בלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה בלום

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה בלום

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה לגלעד❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה בלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גלי טל למש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה בלום

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה בלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרק מרקוס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דליה בלום

שם שגריר:

bottom of page