top of page

רביד אלון

חזרה לדף הקמפיין

חיפוש שגריר/ה:

רביד אלון

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

1500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

מירב ברקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שושי ורפי קינן

בריאות והחלמה לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

גלית סופר

כל הכבוד ליוזמת !

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל משולם

בריאות ושמחה ממיכל משולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אילנה סגל

אילנה סגל תורמת שני דובוני החלמה לבריאות ושמחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אלירן אברהמוב

כל הכבוד משפחת אלון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דניאל קליין

שתמיד תחייכו

הקדשה:

רוני יצחק פלרט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רן ברגמן

בריאות ואושר לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פניה ברגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שמעון ברגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

שמרית פנחסי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אביבית אגם

כבוד, התרגשות וגאווה לעוסקים במלאכה שנוגעת באנשים. בריאות ושמחה לכולם.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

נעמה גנון

בריאות מרפאל ונעמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסתר איזנברג

הרבה בריאות טובה לכולם

הקדשה:

זאב ונחמה ברגמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

עדנה רימון

שנדע רק טוב. בריאות ואהבה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

עדה בני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אתי סגרון נאור-נאור

שתמיד תחייכו ותהיו בריאים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

דפנה ומתן אלון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אבא דוד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורלי פתחוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

טל אלון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רוני ברגמן צרקסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אדי אלון

בריאות ושמחה לכולם כי כולנו אגודה אחת❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

115

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רביד אלון

שם שגריר:

bottom of page