top of page

איילת פישלר

חיפוש שגריר/ה:

איילת פישלר

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

600

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות, כוחות וחיבוק גדול למשפחות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רפאל נאמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עפרה רייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מנחם הספרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ישר כח לאיילת ולכל המתנדבים.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לונה מונסונגו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

נעמי אורבך זילברשלג ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלון עומרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ריני וינשטוק ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ייעל רגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יפעת שטיינברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

נועם בן גיל חגית דבירי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת פישלר

שם שגריר:

bottom of page