top of page

גילי דיקרמן מרק

חיפוש שגריר/ה:

גילי דיקרמן מרק

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

צליל אוזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי דיקרמן מרק

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עפרה ואייל דיקרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי דיקרמן מרק

שם שגריר:

bottom of page