top of page

שלמה מנור

חיפוש שגריר/ה:

שלמה מנור

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

96

סכום תרומה (₪) 

אלי פדר

להשלים ל10000 ולהיות שותף לסכום המכובד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אבי נוישטטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

3,000

סכום תרומה (₪) 

הגר שירותי סיעוד בע"מ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אברהם גלמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יפעת סגל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל בירן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גילה ירוחם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעקב בן שלוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אורה קניון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

101

סכום תרומה (₪) 

שמעון גליל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אורי צפריר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דפנה קומרובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

הדס מנור סורדו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שי כרם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רחל גיל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מאיר שוחט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

בטי מנור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חגי שפירא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

זיו רובינוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יעקב בוטנרו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

בני בק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ציפי פריד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אמנון אברמוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלמה מנור

שם שגריר:

bottom of page