top of page

סוזן וקר

חיפוש שגריר/ה:

סוזן וקר

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחלי ברדוגו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונן סטרינקובסקי

אלופה את סוזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

חיים ופרידה ארז

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חן קרמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דור דוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

35

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוזן וקר

שם שגריר:

bottom of page