top of page

טניה בן אבו

חיפוש שגריר/ה:

טניה בן אבו

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

קורן בן אבו

הקדשה:

סבתי ז׳קלין בן אבו לבית רוימי בת שימחה ושמעון רויימי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טניה בן אבו

שם שגריר:

bottom of page