top of page

שרית כהן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

שרית כהן

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית כהן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נטליה פלסקוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סיגל כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית כהן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שרית סולטן

אשריכם בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודית כהן

הקדשה:

מיכאל בן חסיבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מיכאל בן חסיבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית כהן

שם שגריר:

bottom of page