top of page

סיגל ברק

חיפוש שגריר/ה:

סיגל ברק

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

12000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

12000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

10,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אביבית קדם

לידה קלה אביבית בת מרים

הקדשה:

מרים בת שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ארז מנור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלמה אטיאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ליאן גולדשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לילו בן מנטינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טטיאנה קופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל ברק

שם שגריר:

bottom of page