top of page

שירה דרי

חיפוש שגריר/ה:

שירה דרי

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

טלי דנין מלינה

בהצלחה רבה ובשורות טובות לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עליזה סאלם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טליה ברדה

לרפואת טליה בת סול וילדיה( חלקם עם צרכים מיוחדים)

הקדשה:

רחל אסרף בת פרחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שרון דרי

תמשיכי כך נשמה טהורה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אליס וחיים דנין

לשירה היקרה, בהצלחה במעשייך. עלי והצליחי. ישר כוח!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

על שהעזת לצאת ולגלות כוחות ומקומות חדשים.. ודרך זה להרחיב את ליבך האוהב והנותן♥️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מועלם צפורה

הקדשה:

אבי ואימי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ויקטור ויוכי דרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אלישע דוד

שירה יקרה שלנו אחיינית מיוחדת כל הכבוד על פועליך
מכל הלב - ישר כוח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירלי וקנין

אחות יקרה שלי את עושה עבודת קודש מעריצה אותך !!! יש לך לב רחב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירה דרי

שם שגריר:

bottom of page