top of page

רן שלום

חיפוש שגריר/ה:

רן שלום

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

נעם קסל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

108

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

720

סכום תרומה (₪) 

עמיר OZ

תמשיך להיות מגדול לעשייה והתפתחות רוחנית אח יקר

הקדשה:

יניב מלול

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יוסף גרינפלד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רחל בת רוזינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שחר מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

זיו שמאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

גדי סולומון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

260

סכום תרומה (₪) 

יהונתן אוהב ציון

הקדשה:

נועם רז בן אסתר
ועמליה בת מסעודה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

1,188

סכום תרומה (₪) 

תומר צ

הקדשה:

יהודה צ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

אוליביה רקובר (מזרחי)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קטי גבדולין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

עמיקם כנען

בהצלחה חבר יקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רן שלום

שם שגריר:

bottom of page