top of page

אוה דימנד

חיפוש שגריר/ה:

אוה דימנד

שווים

שם הקמפיין:

17000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

17000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עבור החניכים המקסימים והצלחת הקמפיין!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל קנול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רוית בן עמי

באהבה לשחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רינה חבלין

לארגון ולמקום העושה עבודת קודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מיכל בן ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לשחר באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יעל שחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

3,000

סכום תרומה (₪) 

Emanuel Rosen

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יואב ורינה אביגדור

לחיים טובים ושמחים!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דפנה קנול

יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

מיקי שטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת ואלדד המק שהם

לשחר וחבריו באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רבקה חתן

בשמחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רינה ואודי שגיא

לשחר דימנד קבוצת יחד ולצוות החינוכי.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

294

סכום תרומה (₪) 

גלעד דימנד

לשחר ולחברים❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איקו שמחאי

באהבה מאיקו ומיקי שמחאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שי רוזנבלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דבורה בר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ענת מידן

לשחר ולכל החברים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

בעז דימנד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שרה דרומי

אתם מקסימים 😘

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

חיה ואמיר בן שמואל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורן אביגדור שאול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שווים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Ira brustin

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דורית נעים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קים גלוזשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אוה דימנד

שם שגריר:

bottom of page