top of page

אלי פדר

חיפוש שגריר/ה:

אלי פדר

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אלי פדר

לעמותה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

1,320

סכום תרומה (₪) 

Amir Tamshe

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נמרוד מור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יורם סמואל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רק בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עמית אבידן

יישר כח !

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלי פדר

שם שגריר:

bottom of page