top of page

מיכל ניצן

חיפוש שגריר/ה:

מיכל ניצן

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

דקלה דרוקמן-שרצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רותי אזולאי

הקדשה:

כוכבה בת מטילדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

פרי תלם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילן קמחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דפנה מיכאל

המון בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אורי הבר-ברוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד מיכל!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אליאור יונתני

הקדשה:

יואל בן חתון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אריאלה אבנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נחמה אקוני

ב-❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ליאורה זלצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאורה לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רונית פרויס

כל הכבוד. יישר כוח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רחלי זוסימן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

הילה שמואלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סיגל בראון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יעל בספורד

הקדשה:

רונלד בספורד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חן גולדברג

תודה מיכלי :)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל ניצן

שם שגריר:

bottom of page