top of page

שמרית פלומבו

חיפוש שגריר/ה:

שמרית פלומבו

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

18

סכום תרומה (₪) 

מאור אלגמיל

הקדשה:

יעקב פרנקו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דני מרד

לבריאות עם ישראל וחיילי צהל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לימור מאור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שקד מורד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שמרית פלומבו

שם שגריר:

bottom of page