top of page

דותן שמעוני

חיפוש שגריר/ה:

דותן שמעוני

לאנשים שלא ישנים

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

תומר אהרון

👍🏻 💪

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דותן שמעוני

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דותן שמעוני

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

תומר שושני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דותן שמעוני

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אלדד נוי

מצווה גדולה להיות בשמחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דותן שמעוני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תומר שושני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דותן שמעוני

שם שגריר:

bottom of page