top of page

שרית עדי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

שרית עדי

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

6500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אלון באורנפרוינד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מורן דבש ספיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדסה ירדני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דניאלה רוט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

Ayala Rosenfeld

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אילנית תורגמן

הקדשה:

זילפה בת אביגייל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ציפי אליאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

לימור מאור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

Childhood ❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לאה ריעני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נועה חסיד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

קרינה בן צבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שרית אברהמי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

170

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

חג שמח לכל עם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אדוה בן עזרא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נגה פורת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית עדי

שם שגריר:

bottom of page