top of page

מתי דורון

חיפוש שגריר/ה:

מתי דורון

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

30000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

30000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

10,000

סכום תרומה (₪) 

דקסל בעמ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

5,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

רונית ויצחק שרף

לכל המתנדבים והעובדים של מרכז מילמן העושים בקודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

לורי פרימס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורית מאיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ירון בן עוז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

260

סכום תרומה (₪) 

אבי אזולאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לוי והניה רסקין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נתן רוזנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עומר קמפ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ריקי גרנות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

תמר מאיה ערבה ולדה הילה וסוזי דורון

סבא מתי גאות בך ואוהבות אותך מאוד הנכדות סניף רמת השרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

מאיר חלאבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ענבל נישליס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יצחק שנאורסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

טלי רוזנבלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ראובן מרגוליס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אבי אלונים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ענת ומקסים ליברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מתי דורון

שם שגריר:

bottom of page