top of page

ארז מילנר

חיפוש שגריר/ה:

ארז מילנר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

שניר וקרן קארפ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סברה קארפ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ריטה ברדה

שנוכל לתת מכל ♡, למען מקום חם, מחבק ומזמין לשירה המהממת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שגית טובי יקותיאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אמיר לשם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

וידר המומחים למיטות ומזרונים בענ וידר המומחים למיטות ומזרונים בעמ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

5,000

סכום תרומה (₪) 

רחל בן ארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שלמה גוזנר

הקדשה:

מנחם גוזנר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אילן בן-דרור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורלי מילנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גיא חיון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שתבוא עליכם הברכה ,ושתמיד נוכל להיות בצד הנותן, באהבה גדולה למען מטרה מיוחדת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירה בס-רוזן

לכל הילדים האהובים בעולם הזה, שמגיעים בכל צורה, צבע ועם כל יכולת.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דן י ארטן

להצלחת שירה וחבריה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שחר הופמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונן שקלרש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שרגא ועירית הוכרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ארז מילנר

שם שגריר:

bottom of page