top of page

להב סבג

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

להב סבג

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליז סבג

הקדשה:

שלמה בן תמר
יהודה חיים בן קלרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אירית בן סירא

הקדשה:

דינה בת גבריאלה ויונה בן יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אולג קופמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

דודו אסולין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שןבל יצחק

הקדשה:

אילן , אבי , יעקב ומרים אלפסי ❤️
שנפטרו בעקבות המחלה הארורה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

להב סבג

הקדשה:

יהודה חיים בן קלרה
אלי אליהו בן שמחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

עילאי ספובל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אלי הקמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גל בראונר

הקדשה:

ישראל בן זלדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

להב סבג

שם שגריר:

bottom of page