top of page

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

15000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

15000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לאה שומן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דליה מלכה

לליאה נכדתי היקרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יגאל מנדלסון

לילד עילאי הנסיך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שמוליק פישלזון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

3,000

סכום תרומה (₪) 

אוון שיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

זאב ברק

למשפחתי ולחברי הקרובים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דליה ואיתן אביטה

באהבה לילדי מועדונית עמיחי

הקדשה:

נועם נומי כהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורטל הבר

הלוואי שיהיו עוד אנשים כמוכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

צביקה שטרסברג

לנכדתי האהובה והכייפית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איריס ויזנפלד

הקדשה:

שירן בת מזל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ויקי קרובי

ליאוש שלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חני ביטון

הקדשה:

שושנה בת מרסל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יארית שלוסברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

גלית אפורי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אליאב ל

תמשיכו בעבודה המדהימה שלכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ראובן הבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סיון אליאב

המשיכו לעשות חייל ♥️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מאיה ברדן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

רענן הרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אסנת אור שאול

עבודתה ופעילותה של שגרירתינו מעוררות השראה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מועדונית עמיחי ב״ס סאלד

שם שגריר:

bottom of page