top of page

איה ורביד סטרול

חיפוש שגריר/ה:

איה ורביד סטרול

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

15000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

15000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה! ותודה שאתם עוזרים לכל כך הרבה אנשים.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יורם שטרית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

עופר שטל

תמשיכו לעשות את הטוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קארין קטן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יעקב כבביה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכבוד המתנדבים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אלגרה כהן בת שמחה וניסים
חיים כהן בן ריינה ומשה
שושנה גריידי בת שמחה וניסים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ישר כוח למתנדבים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חמוטל נ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אמיר בן דוד

הקדשה:

דוד בן אברהם, חוה בת יוכבד, עוזי אזולאי בן דוד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירב מירב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביגיל אמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לימור ברירו

שתמיד נהיה בצד הנותן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

מימי מילגיר

יותא כייף לתת מלקבל

הקדשה:

יעקב גיטיס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גלית דדון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מרים אקרמן בת אריה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כוח לכם

הקדשה:

אבי זל והוריו זל שעלו בסערה השמימה, ולנשמת לאה ומשה זל, שזכו להיקבר בארץ ישראל, הוריה של אימי תבדל לחיים ארוכים, ולנשמת אחיה יצחק זל.

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דליה גרשון בת טויה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

עופר בנימין בן רימונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איה ורביד סטרול

שם שגריר:

bottom of page