top of page

צביקה גולן

חיפוש שגריר/ה:

צביקה גולן

אתם לא לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים
והמתנדבים של העמותה שהיו שותפים לקמפיין המרגש והמוצלח הזה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

750

סכום תרומה (₪) 

לייזי חבר יקר

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אמיר גולן

לאבא שלי, היקר לי מכל, שמהווה השראה גדולה בשבילי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסף גולן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שגיא שרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אשר רמז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

תמר שטיינברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

46

סכום תרומה (₪) 

אורן גולן

שיהיה בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יוסף שמואל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

רחל עובד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרב גולן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לפרק ב מוצלח יותר מא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

נינה ליבר

כל הכבוד!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כח

הקדשה:

אהרן וחנה גולן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כבוד לגולן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליאור שמואלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עמית גולן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

טובה בוטנרו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אתי גולן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדנה שרון

תרומה בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ליאורה לוי

יישר כוח!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ארנון פ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד צביקה 😇🥰

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מנחם שלגי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

צביקה גולן

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

צביקה גולן

שם שגריר:

bottom of page