top of page

יעל ויוסי בובליק

חיפוש שגריר/ה:

יעל ויוסי בובליק

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

30000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

30000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

רונית בובליק

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורד דויטש

לרועי החמוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

שרון ויוסי גלושטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

סופיה ויגדרוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

נעמה פרי

לרועיקי המתוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אילנה שטיין

תרומה לקידום אושר ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ניר שויקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חמי אביר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אמירה ואבי גולדשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מיכל ואלדד לביא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להמשך עשייה מבורכת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אביחיל יקונט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דורון אבני

יעל, שיהיה בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הילה ליבנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

5,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ס & ס דורפמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

230

סכום תרומה (₪) 

קרן זכריה הירשמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

יעקב ברמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיקה מזרחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

303

סכום תרומה (₪) 

ציון בן חמו

הקדשה:

מרים בת יהודית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אריאלה בן- דוד

מאחלת שהבית יעשיר,יעצים,יכנס,יכיל וימלא באהבה את כל מי שנכנס אליו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל ויוסי בובליק

שם שגריר:

bottom of page