top of page

עטר נעמי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

עטר נעמי

על סף התהום

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - בזכותכם ללא ספק יהיה להן טוב יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נעמה יפה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרית שמול

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רזי ויזל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נעמי עטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבר מורה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אבי סוראני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גילעד עור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עינב בר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עטר נעמי

שם שגריר:

bottom of page