MICHEL FILMAR

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

MICHEL FILMAR

שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

שם תורמ/ת:

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

מיין לפי:

100

סכום תרומה (₪) :

אורית ודרור מלמד

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

MICHEL FILMAR

שם שגריר/ה:

100

סכום תרומה (₪) :

תמי כץ

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

MICHEL FILMAR

שם שגריר/ה:

500

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

MICHEL FILMAR

שם שגריר/ה:

200

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

MICHEL FILMAR

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

אסתר אבגי בת ימנה ואברהם אבגי בן סעדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

MICHEL FILMAR

שם שגריר/ה:

250

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

MICHEL FILMAR

שם שגריר/ה:

300

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

MICHEL FILMAR

שם שגריר/ה: