top of page

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

אבי בן דוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

800

סכום תרומה (₪) 

דויד גז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

Smadar Adri

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

חוה גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

720

סכום תרומה (₪) 

Jerilyn Rogin

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שהשם יעזור

הקדשה:

לעילוי כל דורות עם ישראל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אפרת ששון

לחיים טובים לילדים שלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קרן ורפי דדון

חג חנוכה מאיר ושמח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חוה גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תודה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

Rita Lanczet

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אושרת לנצט Oshrat Lanczet

שם שגריר:

bottom of page