top of page

גלית דוד

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

גלית דוד

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

1000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מעשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית דוד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרדכי ולאה חוטובלי

לבריאות של אחי שמעון בן שרה ומשה אלאשוילי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית דוד

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

איריס קריתי מויאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית דוד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סופיה אלן ולר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית דוד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שירה דיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית דוד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלית דוד

שם שגריר:

bottom of page