top of page

חגית מישקין

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

חגית מישקין

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

יערה עינב לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רותי לינדנברג

הקדשה:

יערה לינדנברג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שחר טורפז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מאיה שטיינברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דפנה לוטן מישקין

הקדשה:

עמנואל כהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דוד רקח

תמשכו לעשות עבודה קודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירב רייכר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל ביגר רוזנבלט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חגית מישקין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חגית מישקין

שם שגריר:

bottom of page