top of page

פיקי ומשפחת אזולאי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

פיקי ומשפחת אזולאי

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

פרנסה והצלחה לאריאל קדם

הקדשה:

הוריי משה אוחיון חנה אוחיון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ניסן ברזני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גילה לוי

באהבה לפיקי אזולאי המנוע מאחורי כל פעילות.
יישר כוח.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שנה טובה ובריאה לכל עם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שמחה רייס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יוסף ואסתר חג׳בי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

שרה גיחון

הקדשה:

נעים וג׳ולייט יחזקאל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

108

סכום תרומה (₪) 

שרה אנקרי

לרפואת שרה בת חיית ובני ביתה

הקדשה:

חיית בת חנה,דוד בן כיריה,אביבה בת רחל ,משה בן עזיזה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יפית פרץ

הקדשה:

מרדכי אזולאי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

קותי גוטמן

הקדשה:

אמי מרת שושנה סוזנה גוטמן זל למשפחת אזולאי נלבע כז תשרי תשף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לברכה והצלחת בנינו אליה ונבו

הקדשה:

אבי מורי ורבי דוד בן סעדיה זצל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שולמית מצליח

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

2,500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טובה ומשה מרקוביץ

לרני אזולאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

אלגריה הררי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

איילת מלכה

לישועת עם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

524

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות איתנה לחולי עם ישראל

הקדשה:

בני משפחת יחזקאל זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורלי כהן נחמני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מזל כהן

לרפואת מזל בת רחל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רותי גבאי

הקדשה:

אלגריה הררי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות

הקדשה:

חפציבה בת שולמית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת מורי יוסף בן שרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שלמה בן פרחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אושרת כהן

הקדשה:

אמי שרה בת בלה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פיקי ומשפחת אזולאי

שם שגריר:

bottom of page