top of page

דור אדרי

חיפוש שגריר/ה:

דור אדרי

רוני רוצה לעמוד לבד

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - ובזכותכם שגרירים יקרים ותורמים יקרים רוני הגשימה את החלום שלה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

אורלי חיים

לרוני מגיע לעמוד!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

המון בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אדם אבן חיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

מוטי יעקב

בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רפואה שלמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רק בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורית עמיקם

שיהיה בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עופרי צרלין

רפואה שלמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עוזי פרלמוטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רנא עלי

המון בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ויקי מלכין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הרבה בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ביאטריס כפיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

זוזט ומוריס כהן

הלואי וכל חלומותיך יתגשמו.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אברהים יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לוטם דרעי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עקאב עזאם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דניאל ברזילי

הגשמת חלומות והמון בריאות ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רפואה שלמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איהאב שובאש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

משה שטרן

מוקדש לרוני אדרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הרבה בריאות ❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליזה רודיי

הקדשה:

אידה בת חווה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עומר אבני

רק בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דורין כפיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דור אדרי

שם שגריר:

bottom of page