top of page

בועז עצמון

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

בועז עצמון

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

700

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבינועם ט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דוד עצמון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד לכם על העבודה המבורכת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה :)

הקדשה:

מאשה מעכא בת ר חיים מרדכי ונחמה לאה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ישי עצמון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יואב עצמון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בועז עצמון

שם שגריר:

bottom of page