top of page

אורנה מאור

חיפוש שגריר/ה:

אורנה מאור

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

נעם אונציק

הקדשה:

לעילוי נשמת סילי בת עדי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נירית בשן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אתי גולן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מלי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ישי רז זרוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מיכל תירוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שלמה תירוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אורנה מאור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה מאור

שם שגריר:

bottom of page